Achtergrond – About

Over de Stichting

De “Dr.Paul Duray MD Research Fellowship Endowment (Onderzoeks Gemeenschap Schenking) Inc.”, een charitatieve belasting vrijgestelde stichting, is georganiseerd ter ondersteuning van medisch onderzoek naar de pathologie van de menselijke Borrelia infectie, van welke de ziekte van Lyme het meest bekende voorbeeld is.

De werkelijke omvang van de Borrelia infecties in mensen gaat veel verder dan de vier condities genoemd onder “de ziekte van Lyme” gedurende de laat 1970. Dit was gelimiteerd tot de “Erythema migrans” huiduitslag, artritis, hart ritme problemen en neurologische symptomen van ofwel meningitis of Bell,s verlamming.

De artsen van de 21e eeuw weten, dat Borrelia infecties veel gecompliceerder zijn dan welke beschreven door Dr. Allen Steere gedurende zijn verblijf aan de universiteit van Yale, afdeling medische opleiding.

Het complete clinische plaatje van Borrelia infecties, te wijten aan de Burgdorferi groep ( Bbss en Bbsl families), wordt constant verder uitgebreid door onderzoek naar patienten d.m .v. geavanceerde DNA technologie. Bovendien is het nu duidelijk, dat Borrelia species, buiten de sensu lato groep, dezelfde pathologie kunnen veroorzaken, Borrelia miyamotoi zijnde een priemend voorbeeld.

Het model voor een uiterst complex, multi-orgaan systeem Spirochet infectie ziekten (Borreliosis), is het model van Treponema palladium infecties in mensen (Syphilis).

Bij Borrelia infecties kan elk orgaan en systeem van het lichaam aangedaan worden, chronische infecties zijn te verwachten en infecties met gemixte ziekteverwekkers inclusief organismen anders dan Spirocheten worden regelmatig gediagnosticeerd. Als een onfortuinlijke consequentie van het feit dat artsen vertrouwen op de 1970 er jaren gesimplificeerde model van de ziekte van Lyme en armzalige bloed testen/middelen, krijgen Lyme patiënten met grote moeite een correcte diagnose voor deze complexe ziekte.

Gedurende de carrière van Dr.Paul Duray, heeft hij eigenhandig de uitbreiding van het aantal Borrelia ziekten vastgesteld zijnde:

Borrelia gerelateerd ziekte van Parkinson;

Borrelia gerelateerde intra-uterine infecties met foetale dood als gevolg;

Borrelia spier ziekten, fasciitis en cystitis;

Fatale ARDS (Adult Respiratory Distress Syndrome) een ernstige longaandoening ten gevolge van Borreliosis;

Borrelia gerelateerde necrotiserende splenitis;

Borrelia hepatitis;

Hij publiceerde ook vele mijlpaal manuscripten, welke het medische en wetenschappelijke begrip van Spirochet ziekten herdefinieerden en vergrootten.

De Stichting onderzoekt momenteel de relatie tussen Borrelia infecties en twee grote heurologische ziekten: Alzheimer en Multiple Scleroisis. Toekomstige focuspunten van de Stichting kunnen o.a. zijn het onderzoek naar de rol van Borrelia in het chronische vermoeidheidssyndroon /ME (myalgic encephalitis) en psychische syndromen.

De charitatieve Stichting, vernoemd ter eer aan Dr Paul Duray, zal jonge pathologen en wetenschappers opleiden in de methoden en middelen gebruikkt in het onderzoek naar Borrelia. Hoog technologische middelen van de moleculaire biologie en DNA wetenschap stellen onderzoekers in staat om Borrelia vast te stellen in lichamelijke vloeistoffen van levende patiënten en ook overledenen ten tijde van de autopsie.

Wij nodigen jullie uit om een belasting aftrekbare donatie te overwegen aan de Stichting om de continuïteit te waarborgen van de opleiding en gespecialiseerde training van jonge onderzoekers, die zoals Dr. Paul Duray, hun carrière zullen wijden aan het onderzoek en onderwijs van de Borrelia.

S.v.p : bezoek de sectie Our Work voor nadere details.

Advertisements